On Saturday, August 17, 2013 at the foot of Lighthouse in Gdansk Nowy Port, a festival was organized to commemorate the World Day of the Lighthouse. The organizers of the event were Friends of the Lighthouse in Gdansk Nowy Port, The Good News Association, and Gallery of Arts and Crafts in New Port.

Festivities began at 11:30 with the story of Mr Stephen Jack Michalak - Gdansk's lighthouse keeper.

The biggest attraction was the performance of the band from Lviv Colors of Galicia, which starts at 12:30 made his most beautiful songs including made both in Polish and Ukrainian song "Sto lat" in honor of Jack Michalak celebrating this day his name day.

We could also observe in action the famous Sphere of Time (at 12:00, 14:00, 16:00 and 18:00)

Dodatkowymi atrakcjami Festynu były:
- przygotowany dla najmłodszych specjalny kącik rysunkowy oraz różne konkursy.
- ekspozycja książek o latarniach i latarnictwie przygotowana przez Filię Gdańską Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
- wystawy obrazów, rycin, zdjęć oraz książek marynistycznych takich autorów jak Barbara Wojtanowska, Agata Gajewska, Adam Budziarek, Piotr Radziun, Wojciech Wieczorek, Marta Polak, Gabriel Oleszek, Andrzej Soysal, Karol Kłos.
wystawa fotografii Bogumiły Piazza-Składanowskiej i Stanisława Składanowskiego "Latarnie morskie polskiego wybrzeża".
- Kiermasz Rzeczy Używanych i Niepotrzebnych - dla tych, którzy chcieliby coś sprzedać. Można było przynieść absolutnie wszystko, bo wszystko może się przydać! (Równolegle Kiermasz czynny był również przy Galerii Sztuki i Rękodzieła Nowy Port przy ul Oliwskiej 63).

O podniebienia podczas Festynu zadbała Restauracja Perła Bałtyku. Były również pierniki toruńskie ze sklepu firmowego mieszczącego się w Kamienicy Gotyk przy ul. Mariackiej w Gdańsku. 

Additional attractions of the Fest were:
- Drawing corner prepared for children and various competitions.
- Exhibition of books about lighthouses and lighthouse keeping prepared by the Gdańsk Branch of the Provincial and Municipal Public Library in Gdansk.
- Exhibition of paintings, drawings, photographs and books seafaring authors such as Barbara Wojtanowska, Agata Gajewska, Adam Budziarek, Piotr Radziun, Wojciech Wieczorek, Marta Polak, Gabriel Oleszek, Andrzej Soysal, Karol Kłos.
exhibition of photographs Bogumiły Piazza-Składanowski and Stanislaw Składanowskiego "Lighthouses of the Polish coast."
- Fair and Unnecessary Items Used - for those who want to sell something. You could bring everything because everything may prove useful! (Parallel Fair was also open at the Gallery of Arts and Crafts in New Port Oliwa Street 63).

The palate during the Fest took care of the Perła Bałtyku Restaurant. Toruń gingerbread were also the flagship store located in the tenement Gothic Street. Mary's Church in Gdańsk.


Lots of people came and everyone had a great time...